Client

طبقه بندی موضوعی

برای تغییر فونت در sublime، از منوی ‍Preferences ، گزینه Settings-User را انتخاب می کنیم. و دستورات زی را می نویسیم.

{
	"font_size": 12,
	"font_face": "Tahoma",
	"word_wrap": false
}

 در قسمت font_face نام فونت مورد نظرمون رو می نویسیم. 

و در آخر یکبار sublime را می بندیمو مجدد باز می کنیم. (اصطلاحا sublime را restart‌ می کنیم)

گاهی وقت ها لازم میشه که کد sql ساخت یک جدول که قبلا ایجاد کرده ایم رو ببینیم.

1. به mysql متصل می شویم.

mysql -u root -p

2.برای نمایش دستورات sql یک جدول از دستور زیر استفاده می کنیم.

show CREATE TABLE نام جدول;

می خواهیم Aptana Studio را  نصب کنیم.

1. آخرین نسخه را  از سایت aptana دانلود می کنیم.


۲.  پس از دانلود، از حالت فشرده خارج می کنیم.

unzip Aptana_Studio_3_Setup_Linux_x86_64_3.2.2.zip


۳. پس از اکسترکت کردن، تمام فایل های ویرایشگر، در داخل این پوشه قرار دارد. پس کل پوشه را به یک جای خوب (مانند مسیر /opt/)منتقل (move) می کنیم.

sudo mv Aptana_Studio_3 /opt/

۴. در برخی جاها می خواهیم Aptana Studio را صدا بزنیم. تا باز شود. می توانیم در ترمینال با تایپ کردن aptana ، ویرایشگر را باز کنیم. برای این کار، یک لینک ثابت در /usr/bin قرار می دهیم.
sudo ln -s /opt/Aptana_Studio_3/AptanaStudio3 /usr/bin/aptana

۵. حالا که فایل ها را در جای مناسب قرار دادیم. ما نیازمند یک launcher در یونیتی هستیم. برای این کار یک فایل با پسوند .desktop  در مسیر /usr/share/applications می سازیم:


sudo vim /usr/share/applications/aptana.desktop

و کدهای زیر را داخل فایل aptana.desktop قرار می دهیم.

[Desktop Entry]
Version=1.0
Encoding=UTF-8
Name=Aptana Studio 3
GenericName=Integrated Development Environment
Comment=Aptana Strudio 3 Integrated Development Environment
Exec=/opt/Aptana_Studio_3/AptanaStudio3 %F
TryExec=/opt/Aptana_Studio_3/AptanaStudio3
Icon=/opt/Aptana_Studio_3/icon.xpm
StartupNotify=true
Terminal=false
Type=Application
MimeType=text/xml;application/xhtml+xml;application/x-javascript;application/x-php;application/x-java;text/x-javascript;text/html;text/plain
Categories=GNOME;Development;IDE;

1.به کاربر root لاگین می کنیم.

sudo -i

2. نصب repository های لازم

rpm -Uhv  http://download.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
rpm -Uhv http://rpms.famillecollet.com/enterprise/remi-release-6.rpm

3. نصب آپاچی (httpd) و php

yum --enablerepo=remi install httpd php php-common

4. نصب ماژول های php

yum --enablerepo=remi install php-mysql php-pgsql php-pecl-mongo php-sqlite php-pecl-memcache php-pecl-memcached php-gd php-mbstring php-mcrypt php-xml php-pecl-apc php-cli php-pear php-pdo

5.استارت کردن آپاچی

service httpd start

6.می خواهیم زمانی که سرور restart شد آپاچی (httpd) استارت شده باشد. یعنی می خواهیم آپاچی را در startup قرار دهیم.

chkconfig --levels 235 httpd on
شاید شما هم از پنجره ترمینال خیلی استفاده کنید. برای اینکه هر بار از طریق منو اقدام نکنیم. می توانیم از کلید ترکیبی مثل ctrl+alt+T استفاده کنیم
برای این کار :
۱. از منو : system->perferences->keyborad shortcuts را انتخاب می کنیم.
پنجره ای همانند زیر باز می شود :

Keyboard Shortcuts

۲.از زیر مجموعه Desktop گزینه ای به نام Run a Terminal وجود دارد. که مقدار آن disabled است. روی مقدار disbaled کلیک می کنیم. کلید ترکیبی که می خواهیم از این پس با فشردن آنها ترمینال باز شود را می فشاریم. به طور مثال ctrl+alt+T .

Keyboard Shortcuts terminal

۳. در نهایت بر روی close کلیک می کنیم.
 از این پس با فشردن ctrl+alt+T پنجره ترمینال باز می شود.
wget http://packages.sw.be/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm
rpm -Uhv rpmforge-release-0.5.3-1.el6.rf.x86_64.rpm

yum install fuse fuse-ntfs-3g dkms dkms-fuse mkdir /mnt/usb mount -t ntfs-3g /dev/sdc1 /mnt/usb

اگر دستور locate بر روی Centos شما اجرا نمی شود. با استفاده از دستورات زیر نصب و اجرا نمایید.

sudo yum install mlocate
sudo /etc/cron.daily/mlocate.cron

قصد داریم tomcat 7 را بر روی centos نصب و پیکربندی کنیم.

1. نصب JDK

آخرین نسخه JDK را از http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html دریافت می کنیم.

یک پوشه به نام JAVA  در مسیر /usr  می سازیم.

mkdir /usr/java

به داخل پوشه Java می رویم.

cd /usr/java

فایل JDK   که دانلود کرده بودیم را در این مسیر باز (extract) می کنیم.

tar -xzvf  

برای شروع ما نیاز به JDK داریم.

برای نصب vim بر روی centos دستور زیر را اجرا می کنیم.

yum install vim-X11 vim-common vim-enhanced vim-minimal

دستورات اداره کردن فایل ها و پوشه ها

pwd: دستور pwd به شما این امکان را می دهد که بدانید درچه پوشه ای هستید(pwd مخفف عبارت "print working directory" است). مثال: pwd در پوشه Desktop عبارت "Desktop/~" را نشان می دهد.توجه کنید که ترمینال میزکار Gnome این اطلاعات را در نوار عنوان (title bar) پنجره اش هم نشان می دهد.

ls: دستور ls به شما فایل های درون پوشه ای که در آن هستید را نشان می دهد که اگر با بعضی انتخابهای دیگر (Options) به کار رود،می توانید حجم فایل ها،زمان و مکان ساخته شدن فایل ها دسترسی فایل ها را مشاهده کنید.مثال: ~ ls به شما فایل های درون پوشه home تان را نشان می دهد.

cd: دستور cd به شما اجازه آن را می دهد که پوشه کنونی خود را عوض کنید.هنگامی که شما یک ترمینال را باز می کنید،شما در پوشه home تان هستید.برای جابجایی میان پوشه های سیستم شما دستور cd را به کار خواهید برد.مثال ها:

برای رفتن به پوشه ریشه از / cd استفاده کنید.

برای رفتن به پوشه home از cd یا ~ cd استفاده کنید.

برای عقب رفتن یک پوشه از .. cd استفاده کنید.

برای بازگشت به پوشه پیشین از - cd استفاده کنید.

برای رفتن به پوشه ای که زیرپوشه یک پوشه دیگر است،مسیر کامل پوشه آن پوشه را ذکر کنید.برای مثال دستور cd /var/www شما را به پوشه www/ که زیرپوشه /var/ است،می برد.برای مثالی دیگر، cd ~/Desktop شما را به زیرپوشه Desktop که که داخل پوشه home است،می برد.

cp: دستور cp یک کپی از فایل را برای شما می سازد.مثال: cp file foo یک کپی دقیق از file را می سازد و نام آن را به foo تغییر می دهد،اما فایل file هنوز آنجا قرار دارد.اگر شما می خواهید از یک پوشه کپی ای داشته باشید،شما باید از دستور cp -r directory foo استفاده کنید.

mv: دستور mv یک فایل را به مکانی دیگر منتقل می کند یا نام آن را تغییر می دهد.مثال ها این چنین اند: mv file foo نام فایل file را foo تغییر می دهد.mv foo ~/Desktop فایل foo را به پوشه دسکتاپ شما منتقل می کند،اما نام آن را تغییر نمی دهد.شما باید یک نام جدید را برای عوض کردن نام یک فایل انتخاب کنید.

rm: این دستور برای حذف کردن و برداشتن یک فایل در پوشه خودتان به کار می رود.

rmdir: دستور یک پوشه خالی را حذف می کند.برای حذف کردن یک پوشه و تمام محتوایش از rm -r استفاده کنید.

mkdir: دستور mkdir به شما اجازه ساخت پوشه را می دهد.مثال: mkdir music یک پوشه به نام music را خواهد ساخت.

man: دستور man برای نشان دادن راهنمای سایر دستورات به کار می رود.man man را امتحان کنید تا صفحه راهنمای خود man را مشاهده کنید.

دستورات اطلاعات سیستم

df: دستور df فضای استفاده شده سیستم فایل همه پارتیشن های سوار شده(mount) را نشان می دهد.df -h تقریبا بیش ترین استفاده را دارد - این دستور از Megabyte و Gigabyte در عوض block ها برای گزارش دادن استفاده می کند.(h- به معنای "human readable" است)

du: دستور du مقدار فضای اشغال شده توسط یک پوشه را نشان می دهد.این دستور می تواند فضای اشغال شده توسط تمام زیرپوشه ها یا تمام فضای پوشه ای که در آن هستید را نشان دهد.

-s یعنی "Summary" و h- به معنای "Human Readable" می باشد.

free: دستور free مقدار فضای آزاد و استفاده شده حافظه سیستم را نشان می دهد.free -m اطلاعات را براساس مگابایت ارائه می دهد،که شاید بیشترین استفاده را برای کامپیوتر های کنونی داشته باشد.

top: دستور top اطلاعات روی سیستم لینوکس شما،پروسه های درحال اجرا و وسایل سیستم نشان می دهد که شامل CPU و RAM و میزان استفاده از فضای Swap و تعداد برنامه های درحال اجرا است.برای خارج شدن از top،کلید q را فشار دهید.

uname -a: دستور uname همراه با پسوند a- تمام اطلاعات سیستم را که شامل اسم کامپیوتر،نسخه و نام هسته و جزئیات دیگر است،را نشان می دهد.بیشترین استفاده از این دستور،فهمیدن نام و نسخه هسته ای است که از آن استفاده می کنید.

lsb_release -a: دستور lsb_release همراه با پسوند a- اطلاعات نسخه لینوکسی که از آن استفاده می کنید را نشان می دهد.
ifconfig رابط های شبکه ی سیستمتان را به شما گزارش می کند.

اضافه کردن یک کاربر جدید

دستور adduser newuser یک کاربر معمولی جدید را به نام newuser بر روی سیستم شما می سازد و برای تعیین کردن رمزعبور برای حساب newuser از دستور passwd newuser استفاده کنید.

جست و جو کردن فایل های man

اگر شما مطمئن نیستید کدام دستور یا برنامه را نیاز دارید،شما می توانید جست و جو کردن فایل های man را امتحان کنید.

  • man -k foo به دنبال فایل های man دستور یا برنامه foo می گردد.برای اینکه بدانید این دستور چگونه کار می کند، man -k nautilus را امتحان کنید.

  • man -f foo فقط به دنبال عناوین فایل های man سیستم می گردد.برای نمونه man -f gnome را آزمایش کنید.