Client

طبقه بندی موضوعی

۴ مطلب در بهمن ۱۳۹۱ ثبت شده است

دستورات اداره کردن فایل ها و پوشه ها

pwd: دستور pwd به شما این امکان را می دهد که بدانید درچه پوشه ای هستید(pwd مخفف عبارت "print working directory" است). مثال: pwd در پوشه Desktop عبارت "Desktop/~" را نشان می دهد.توجه کنید که ترمینال میزکار Gnome این اطلاعات را در نوار عنوان (title bar) پنجره اش هم نشان می دهد.

ls: دستور ls به شما فایل های درون پوشه ای که در آن هستید را نشان می دهد که اگر با بعضی انتخابهای دیگر (Options) به کار رود،می توانید حجم فایل ها،زمان و مکان ساخته شدن فایل ها دسترسی فایل ها را مشاهده کنید.مثال: ~ ls به شما فایل های درون پوشه home تان را نشان می دهد.

cd: دستور cd به شما اجازه آن را می دهد که پوشه کنونی خود را عوض کنید.هنگامی که شما یک ترمینال را باز می کنید،شما در پوشه home تان هستید.برای جابجایی میان پوشه های سیستم شما دستور cd را به کار خواهید برد.مثال ها:

برای رفتن به پوشه ریشه از / cd استفاده کنید.

برای رفتن به پوشه home از cd یا ~ cd استفاده کنید.

برای عقب رفتن یک پوشه از .. cd استفاده کنید.

برای بازگشت به پوشه پیشین از - cd استفاده کنید.

برای رفتن به پوشه ای که زیرپوشه یک پوشه دیگر است،مسیر کامل پوشه آن پوشه را ذکر کنید.برای مثال دستور cd /var/www شما را به پوشه www/ که زیرپوشه /var/ است،می برد.برای مثالی دیگر، cd ~/Desktop شما را به زیرپوشه Desktop که که داخل پوشه home است،می برد.

cp: دستور cp یک کپی از فایل را برای شما می سازد.مثال: cp file foo یک کپی دقیق از file را می سازد و نام آن را به foo تغییر می دهد،اما فایل file هنوز آنجا قرار دارد.اگر شما می خواهید از یک پوشه کپی ای داشته باشید،شما باید از دستور cp -r directory foo استفاده کنید.

mv: دستور mv یک فایل را به مکانی دیگر منتقل می کند یا نام آن را تغییر می دهد.مثال ها این چنین اند: mv file foo نام فایل file را foo تغییر می دهد.mv foo ~/Desktop فایل foo را به پوشه دسکتاپ شما منتقل می کند،اما نام آن را تغییر نمی دهد.شما باید یک نام جدید را برای عوض کردن نام یک فایل انتخاب کنید.

rm: این دستور برای حذف کردن و برداشتن یک فایل در پوشه خودتان به کار می رود.

rmdir: دستور یک پوشه خالی را حذف می کند.برای حذف کردن یک پوشه و تمام محتوایش از rm -r استفاده کنید.

mkdir: دستور mkdir به شما اجازه ساخت پوشه را می دهد.مثال: mkdir music یک پوشه به نام music را خواهد ساخت.

man: دستور man برای نشان دادن راهنمای سایر دستورات به کار می رود.man man را امتحان کنید تا صفحه راهنمای خود man را مشاهده کنید.

دستورات اطلاعات سیستم

df: دستور df فضای استفاده شده سیستم فایل همه پارتیشن های سوار شده(mount) را نشان می دهد.df -h تقریبا بیش ترین استفاده را دارد - این دستور از Megabyte و Gigabyte در عوض block ها برای گزارش دادن استفاده می کند.(h- به معنای "human readable" است)

du: دستور du مقدار فضای اشغال شده توسط یک پوشه را نشان می دهد.این دستور می تواند فضای اشغال شده توسط تمام زیرپوشه ها یا تمام فضای پوشه ای که در آن هستید را نشان دهد.

-s یعنی "Summary" و h- به معنای "Human Readable" می باشد.

free: دستور free مقدار فضای آزاد و استفاده شده حافظه سیستم را نشان می دهد.free -m اطلاعات را براساس مگابایت ارائه می دهد،که شاید بیشترین استفاده را برای کامپیوتر های کنونی داشته باشد.

top: دستور top اطلاعات روی سیستم لینوکس شما،پروسه های درحال اجرا و وسایل سیستم نشان می دهد که شامل CPU و RAM و میزان استفاده از فضای Swap و تعداد برنامه های درحال اجرا است.برای خارج شدن از top،کلید q را فشار دهید.

uname -a: دستور uname همراه با پسوند a- تمام اطلاعات سیستم را که شامل اسم کامپیوتر،نسخه و نام هسته و جزئیات دیگر است،را نشان می دهد.بیشترین استفاده از این دستور،فهمیدن نام و نسخه هسته ای است که از آن استفاده می کنید.

lsb_release -a: دستور lsb_release همراه با پسوند a- اطلاعات نسخه لینوکسی که از آن استفاده می کنید را نشان می دهد.
ifconfig رابط های شبکه ی سیستمتان را به شما گزارش می کند.

اضافه کردن یک کاربر جدید

دستور adduser newuser یک کاربر معمولی جدید را به نام newuser بر روی سیستم شما می سازد و برای تعیین کردن رمزعبور برای حساب newuser از دستور passwd newuser استفاده کنید.

جست و جو کردن فایل های man

اگر شما مطمئن نیستید کدام دستور یا برنامه را نیاز دارید،شما می توانید جست و جو کردن فایل های man را امتحان کنید.

  • man -k foo به دنبال فایل های man دستور یا برنامه foo می گردد.برای اینکه بدانید این دستور چگونه کار می کند، man -k nautilus را امتحان کنید.

  • man -f foo فقط به دنبال عناوین فایل های man سیستم می گردد.برای نمونه man -f gnome را آزمایش کنید.

برای دریافت آخرین نسخه از این لینک استفاده نمایید. 

cd 
mkdir bjaminstall
cd bjaminstall
wget http://downloads.sourceforge.net/boost/boost-jam-3.1.18.tgz tar xvfz boost-jam-3.1.18.tgz
cd boost-jam-3.1.18
./build.sh
sudo ln -s ~/bjaminstall/bin.linuxx86_64/bjam


Q. How do I use bash for loop under Linux operating systems?

A. for loop is used to process group of files or for other automation purposes.

Linux bash for loop syntax

for variable in list
do
   echo $variable
done

To loop through all files in a directory, enter:

for file in *
do
   echo $file
done

To print number 1 to 10, enter:

for n in {1..10}
do
   echo $n
done

Shell script to print odd and even number using a for loop

#!/bin/bash
for n in {1..10}
do
   out=$(( $n % 2 ))
   if [ $out -eq 0 ]
   then
	echo "$n is even number"
   else
	echo "$n is ODD number"
   fi
done

برای حل این مشکل مراحل زیر را طی می کنیم.

به مسیر app/code/core/Mage/Install/etc/ می رویم. و فایل config.xml‌ را باز می کنیم.

در خط ۷۱ شبیه زیر خواهیم دید.

<extensions>
<pdo_mysql/>
</extensions>

به صورت زیر اصلاح می کنیم.

<extensions>
<pdo_mysql>1</pdo_mysql>
</extensions>