Client

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۲ ثبت شده است

اگر دستور locate بر روی Centos شما اجرا نمی شود. با استفاده از دستورات زیر نصب و اجرا نمایید.

sudo yum install mlocate
sudo /etc/cron.daily/mlocate.cron

قصد داریم tomcat 7 را بر روی centos نصب و پیکربندی کنیم.

1. نصب JDK

آخرین نسخه JDK را از http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html دریافت می کنیم.

یک پوشه به نام JAVA  در مسیر /usr  می سازیم.

mkdir /usr/java

به داخل پوشه Java می رویم.

cd /usr/java

فایل JDK   که دانلود کرده بودیم را در این مسیر باز (extract) می کنیم.

tar -xzvf  

برای شروع ما نیاز به JDK داریم.

برای نصب vim بر روی centos دستور زیر را اجرا می کنیم.

yum install vim-X11 vim-common vim-enhanced vim-minimal