Client

طبقه بندی موضوعی

۳ مطلب با کلمه‌ی کلیدی «editor» ثبت شده است

1. آخرین نسخه eclipse مربوط به ++c را از سایت eclipse دانلود می کنیم.

۲.  پس از دانلود، از حالت فشرده خارج می کنیم.

tar -xzvf eclipse-cpp-luna-R-linux-gtk-x86_64.tar.gz

۳. پس از اکسترکت کردن، تمام فایل ها، در داخل این پوشه قرار دارد. پس کل پوشه را به یک جای خوب (مانند مسیر /opt/) با یک نام جدید خوب منتقل (move) می کنیم. 

mv eclipse /opt/eclipse-cpp
۴. در برخی جاها می خواهیم eclipse-cpp را صدا بزنیم. تا باز شود. می توانیم در ترمینال با تایپ کردن eclipse-cpp ، ویرایشگر را باز کنیم. برای این کار، یک لینک ثابت در /usr/bin قرار می دهیم.
sudo ln -s /opt/eclipse-cpp/eclipse /usr/bin/eclipse-cpp

۵. حالا که فایل ها را در جای مناسب قرار دادیم. ما نیازمند یک launcher در یونیتی هستیم. برای این کار یک فایل با پسوند .desktop  در مسیر /usr/share/applications می سازیم:

sudo gedit /usr/share/applications/eclipse-cpp.desktop

و کدهای زیر را داخل فایل eclipse-cpp.desktop قرار می دهیم.

[Desktop Entry]
Version=1.0
Name=Eclipse C++
# Only KDE 4 seems to use GenericName, so we reuse the KDE strings.
# From Ubuntu's language-pack-kde-XX-base packages, version 9.04-20090413.
GenericName=Programming C++ Editor

Exec=eclipse-cpp
Terminal=false
Icon=/opt/eclipse-cpp/icon.xpm
Type=Application
Categories=TextEditor;IDE;Development
X-Ayatana-Desktop-Shortcuts=NewWindow

[NewWindow Shortcut Group]
Name=New Window
Exec=eclipse-cpp -n
TargetEnvironment=Unity

برای تغییر فونت در sublime، از منوی ‍Preferences ، گزینه Settings-User را انتخاب می کنیم. و دستورات زی را می نویسیم.

{
	"font_size": 12,
	"font_face": "Tahoma",
	"word_wrap": false
}

 در قسمت font_face نام فونت مورد نظرمون رو می نویسیم. 

و در آخر یکبار sublime را می بندیمو مجدد باز می کنیم. (اصطلاحا sublime را restart‌ می کنیم)

می خواهیم Aptana Studio را  نصب کنیم.

1. آخرین نسخه را  از سایت aptana دانلود می کنیم.


۲.  پس از دانلود، از حالت فشرده خارج می کنیم.

unzip Aptana_Studio_3_Setup_Linux_x86_64_3.2.2.zip


۳. پس از اکسترکت کردن، تمام فایل های ویرایشگر، در داخل این پوشه قرار دارد. پس کل پوشه را به یک جای خوب (مانند مسیر /opt/)منتقل (move) می کنیم.

sudo mv Aptana_Studio_3 /opt/

۴. در برخی جاها می خواهیم Aptana Studio را صدا بزنیم. تا باز شود. می توانیم در ترمینال با تایپ کردن aptana ، ویرایشگر را باز کنیم. برای این کار، یک لینک ثابت در /usr/bin قرار می دهیم.
sudo ln -s /opt/Aptana_Studio_3/AptanaStudio3 /usr/bin/aptana

۵. حالا که فایل ها را در جای مناسب قرار دادیم. ما نیازمند یک launcher در یونیتی هستیم. برای این کار یک فایل با پسوند .desktop  در مسیر /usr/share/applications می سازیم:


sudo vim /usr/share/applications/aptana.desktop

و کدهای زیر را داخل فایل aptana.desktop قرار می دهیم.

[Desktop Entry]
Version=1.0
Encoding=UTF-8
Name=Aptana Studio 3
GenericName=Integrated Development Environment
Comment=Aptana Strudio 3 Integrated Development Environment
Exec=/opt/Aptana_Studio_3/AptanaStudio3 %F
TryExec=/opt/Aptana_Studio_3/AptanaStudio3
Icon=/opt/Aptana_Studio_3/icon.xpm
StartupNotify=true
Terminal=false
Type=Application
MimeType=text/xml;application/xhtml+xml;application/x-javascript;application/x-php;application/x-java;text/x-javascript;text/html;text/plain
Categories=GNOME;Development;IDE;